Мови

 

 

Магістерська програма: Екуменічні науки: примирення

 Україна віддавна є місцем зустрічі різних християнських традицій, відтак питання єдності християн тут завжди є актуальним. У незалежній, демократичній Україні це питання стає щораз важливішим, оскільки наше суспільство, розділене політичними й міжконфесійними конфліктами, дуже потребує загальнохристиянської єдності та міжрелігійного порозуміння. Християнські Церкви в Україні володіють великим суспільним потенціалом, проте служіння суспільству вони можуть здійснити в повнішій  мірі лише тоді, коли будуть діяти разом. Дедалі більшої актуальності набуває рух до порозуміння між Церквами – екуменічний рух, який керується не політичними, а євангельськими мотивами. Залучаючись до екуменічного руху та міжрелігійного діалогу, Україна йде у руслі європейських традицій, побудованих на толерантності, взаєморозумінні та мирному співжитті.

Магістерська програма «Екуменічні науки: примирення» – півторарічна духовно-формаційна програма, яку заснував Інститут екуменічних студій Українського католицького університету спільно з філософсько-богословським факультетом УКУ. Програма створена на базі магістерських студій з екуменічних наук, які діяли при Українському католицькому університеті понад 10 років та готували фахівців у сфері релігійної журналістики й вчителів християнської етики.

Екуменічні науки вивчають основні християнські традиції (католицьку, православну, протестантські), їх богословське вчення, духовність та історію. Екуменічні науки досліджують причини поділів між християнами та шукають шляхи відновлення видимої церковної єдності. Вони займають важливе положення у відношеннях між богослов’ям, філософією, історією, мистецтвом та іншими богословськими та гуманітарними науками. Екуменічні науки сприяють поєднанню та взаємозбагаченню основ богослов’я та знання і досвіду людини у її постмодерному науковому пошуку через застосування основних засад та принципів, отриманих в ділянці екуменізму, у різних професійних сферах людської життєдіяльності. Екуменічний принцип творить підґрунтя пошуку порозуміння та розбудови довіри, сприяє відкриттю нових горизонтів для творення мостів примирення у конфліктних ситуаціях.

Ціль програми

Підготовка фахівців для практичної та науково-дослідницької роботи у сфері екуменічних наук, з глибокими знаннями християнського віровчення та належними навичками у галузі міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, релігійної комунікації та християнського суспільного вчення.

Програма містить три основних компоненти, до яких належать:

теоретична підготовка (викладання дисциплін богословського, гуманітарного та професійного циклів);

 

практично-професійна підготовка (педагогічна практика, стажування в ЗМІ, неурядових організаціях та участь у реалізації соціальних проектів (з захистом проектів);

науково-дослідницька підготовка (релігійно-дослідницька практика як участь студентів у науково-дослідницьких проектах та підготовка і захист магістерського дослідження).

 

Підходи до викладання та навчання

Модель підготовки магістрів має такі особливості, спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців:

  

наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, залучення викладачів, котрі  стажувались в профільних університетах світу;

активне залучення студентів до практичного стажування на базі Інституту екуменічних студій, Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас»;

проходження практики на базі регіональних ЗМІ, неурядових, громадських організацій, харитативних церковних організацій тощо;

написання магістерської роботи;

можливість участі у програмі семестрового закордонного навчання в межах програми Erasmus+.

 

Випускники програми можуть продовжувати освіту в такий спосіб:

 вступати до аспірантури: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня в Україні;

продовжити навчання як в державних університетах Західної Європи, Північної Америки, Великобританії, так і в конфесійних навчальних закладах;

 продовжити навчання на державних і церковних докторських програмах трьох основних гілок християнства.

Сфери працевлаштування випускника

  • Працівник соціальних, релігійних, громадських організацій, фундацій
  • Керівник соціальних проектів
  • Журналіст у церковних, світських та міжнародних ЗМІ
  • Прес-секретар церковних структур
  • Редактор у видавництвах
  • Керівник благодійних та соціальних організацій
  • Експерт в галузі соціальної комунікації, реклами та медіаменеджменту
  • Лідер рухів і християнських товариств
  • Радник та консультант з релігійних питань у різних відомствах та установах

Перехресний вступ

Перехресний вступ дає можливість вступати на освітню програму на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого на іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 Формат навчання

Двотижневі навчальні сесії по чотири дні щотижня (середа, четвер, п’ятниця, субота) з перервою один тиждень (крім суботи)

Навчання відбуватиметься у другій половині дня (крім субот)

Для студентів, які вступають на освітню програму на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передбачена додаткова навчальна сесія перед початком навчального року.
 

Вартість навчання

Повна вартість навчання на освітніх програмах УКУ становить в середньому 3000 у. о. на рік в гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на програмі “Екуменічні науки: примирення” коштує  20 250 грн за 1,5 роки.

Умови вступу