Мови

 

 

Магістерська програма: Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа


Українське суспільство на теперішньому історичному етапі переживає значну трансформацію, намагаючись подолати негативний історичний досвід, здобутий у радянський час, рухаючись у напрямку до побудови громадянського суспільства з відповідними громадськими інституціями.

Релігійний аспект є одним з провідних у цьому процесі.

Україна віддавна є країною, де зустрілись різні християнські традиції, тому питання єдності християн тут завжди актуальне. У незалежній, демократичній Україні це питання стає щораз важливішим, оскільки наше суспільство, розділене політичними й міжконфесійними конфліктами, дуже потребує загальнохристиянської єдності та міжрелігійного порозуміння. Християнські Церкви в Україні мають великий суспільний потенціал, проте служити суспільству вони зможуть сповна лише тоді, коли діятимуть разом. Дедалі більшої актуальності набуває рух до порозуміння між Церквами – екуменічний рух, який керується не політичними, а євангельськими мотивами. Долучаючись до екуменічного руху та міжрелігійного діалогу, Україна розвивається в річищі європейських традицій, побудованих на толерантності, взаєморозумінні та мирному співжитті.

Магістерська програма «Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа» – півторарічна духовно-формаційна програма, яку заснував Інститут екуменічних студій Українського католицького університету спільно з філософсько-богословським факультетом УКУ. Випускники отримають диплом магістра богослов’я державного зразка. Програма створена на базі магістерських студій з екуменічних наук, які діяли при Українському католицькому університеті понад 10 років та готували фахівців у сфері релігійної журналістики й вчителів християнської етики.

Екуменічні науки вивчають основні християнські традиції (католицьку, православну, протестантські), їхнє богословське вчення, духовність та історію. Вони досліджують причини поділів між християнами та шукають способів відновлення видимої церковної єдності. Екуменічні науки перебувають на стику багатьох галузей знань: богослов’я, філософії, історії, мистецтва та інших богословських й гуманітарних наук. Вони також сприяють поєднанню і взаємозбагаченню основ богослов’я та знання й досвіду людини у її постмодерному науковому пошуку через застосування основних засад і принципів, отриманих у царині екуменізму та інших професійних сферах людської життєдіяльності. Екуменічний принцип творить підґрунтя пошуку порозуміння та розбудови довіри, сприяє відкриттю нових горизонтів для творення мостів примирення у конфліктних ситуаціях.

Ціль програми

Підготовка фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері екуменічних наук, з поглибленими знаннями християнського віровчення та належними навичками у галузі міжконфесійного й міжрелігійного діалогу, релігійної комунікації та християнського суспільного вчення.

 Програма містить три основні компоненти, до яких належать:

 • теоретична підготовка (викладання дисциплін богословського, гуманітарного та професійного циклів);
 • практично-професійна підготовка (педагогічна практика, стажування в ЗМІ, неурядових організаціях та участь у реалізації соціальних проектів (із захистом проектів);
 • науково-дослідницька підготовка (релігійно-дослідницька практика: участь студентів у науково-дослідних проектах та підготовка і захист магістерського дослідження).

Модульно-кредитна структура програми

Програма передбачає дві додаткові навчальні сесії:

14.08 - -1.09.2017 р. та 04.09 – 09.09.2017 р.  

Дисципліни додаткових навчальних сесій:

Історія релігій

Історія християнства

Вступ до богословських наук

Еклезіологія

Догматичне богослов’я

Експерти командної роботи

Модель підготовки магістрів спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців:

 • наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, залучення викладачів, які стажувались у профільних університетах світу;
 • активне залучення студентів до практичного стажування на базі Інституту екуменічних студій, Центру міжконфесійного та міжрелігійного діалогу «Лібертас»;
 • проходження практики на базі регіональних ЗМІ, неурядових, громадських організацій, харитативних церковних організацій тощо;
 • написання магістерської роботи;
 • можливість участі у програмі семестрового закордонного навчання в межах програми Erasmus+.

 

Випускники програми можуть продовжувати освіту в такий спосіб:

 • вступати до аспірантури: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня в Україні;
 • продовжити навчання як у державних університетах Західної Європи, Північної Америки, Великобританії, так і в конфесійних навчальних закладах;
 • продовжити навчання на державних і церковних докторських програмах трьох основних гілок християнства.

 

Сфери працевлаштування випускників:

 • викладання богословсько-релігієзнавчих дисциплін;
 • науково-дослідні інституції;
 • аналітичні, експертні центри;
 • радництво та консультантство з релігійних питань різних відомств та установ;
 • соціальні, релігійні, громадські організації та фундації;
 • організації, які підтримують християнські цінності;
 • галузь управління соціальними проектами;
 • церковні та світські ЗМІ, зокрема міжнародні;
 • прес-служби церковних структур;
 • літературне та наукове редагування текстів у видавництвах;
 • галузь соціальної комунікації та реклами;
 • галузь медіа-менеджменту;
 • лідерство християнських рухів і товариств.

Умови вступу та спеціалізації.