Мови

 

Навчальні програми

На базі Інституту Екуменічних Студій діють такі навчальні програми:
 
•    Магістерська програма: Екуменічні науки: християнство в діалозі зі світовими релігіями, суспільством і медіа

Спеціалізації:
- міжрелігійний діалог;
- соціальне вчення Церкви;
- релігійна комунікація.

•    Дистанційна магістерська програма екуменічних наук 

Програма має два відділення:
- для україномовних студентів - www.dmpen.org.ua
Спеціалізації: журналістика, християнська етика

 - для англомовних студентів - www.iesdistance.org.ua
Спеціалізація: екуменічні науки

•    Річна сертифікатна програма "Медико-психологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами"