Мови

 

у Запоріжжі відбудеться конференція “Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України”

2013-10-17 11:15

Мета конференції:

— формування культури толерантності релігійної сфери глобалізованого суспільства;

— аналіз сучасного стану міжрелігійних і національних відносин в Україні та їх законодавчого регулювання; пошук шляхів міжцерковного порозуміння;

— вироблення науково-практичних рекомендацій з вдосконалення державно-конфесійних, міжрелігійних і національних відносин.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Толерантність як теоретична та практична проблема (соціально-філософські, соціологічні, релігієзнавчі, конфесійні, етнічні аспекти).

Міжцерковні та міжконфесійні відносини: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Релігійна свобода совісті як фактор релігійної та соціальної стабільності.

Державно-церковні відносини в Україні: від патерналізму до партнерства. Культура толерантності в діяльності релігійних організацій.

Роль ЗМІ в толеризації релігійної та етнічної сфер суспільства.

Релігієзнавча освіта як чинник формування толерантності міжрелігійних відносин.

Сакральний простір і феномен паломництва: від релігійного досвіду до міжконфесійного діалогу і толерантності.

У форматі конференції 18 жовтня відбудеться засідання “Філософського клубу ЗДІА”.

РІСУ