Мови

 

УХАТ

УКРАЇНСЬКЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ АКАДЕМІЧНЕ ТОВАРИСТВО

ІЕС у партнерстві з Центром європейських гуманітарних досліджень НаУКМА створив Українське Християнське Академічне Товариство (УХАТ), зібравши таким чином разом освітян, що належать до різних конфесій та академічних інституцій України – таких, як Український Католицький Університет (Львів), Інститут Святого Томи Аквінського (Київ), Колегія Патріарха Мстислава (Харків), НУ «Києво-Могилянська Академія» (Київ) та інших.

Це Товариство працює в дусі та в тісній співдії з членами колишньої Студійної групи Київської Церкви (о. Андрій Чировський, о. Андрій Онуферко, о. Борис Ґудзяк, Архиєпископ Антоній Щерба та інші) для сприяння:

– міждисциплінарним академічним дослідженням питань «Київської Церкви», а також стосунків між еклезіологією та антропологією

– проведенню відкритого діалогу в любові та повазі один до одного, враховуючи у власних судженнях і коментарях позицію протилежної сторони

– інформуванню українського суспільства та українських мас-медіа про сучасні екуменічні дослідження

Семінари УХАТ:

– «Єльчанівські читання», присвячені священикові Олександрові Єльчанінову (Миколаїв, травень 2006 р.)

– семінар, присвячений Григорію Сковороді (Харків, квітень 2007 р.)

– семінар, присвячений Святителеві Димитрію Ростовському (Київ, жовтень 2007 р.)

– міжнародний семінар «М. О. Полторацький і Паризька Богословська Школа» (Одеса, травень 2008 р.)

– «Київська Церква: еклезіальна традиція – історіографічна проблема – екуменічна перспектива (Київ, вересень 2008 р.) 

– «Соціальні наслідки ран минулого» (Львів, жовтень 2009 р.)