Мови

 

3-ий Екуменічний Соціальний Тиждень: підводили підсумки

2010-10-26 10:30

Зокрема обговорювали такі теми: співпраця міста та церкви для створення нових соціальних послуг, оцінка благодійності як категорії моральної чи матеріальної, роль мас-медіа у вирішенні важливих суспільних проблем, соціальне волонтерство, довіра як основа партнерства в соціальних ініціативах, співпраця мирян в соціально-харитативній сфері, відповідальність особистості за здоров’я як складова соціальної відповідальності та як дійти до порозуміння у суспільстві.

Ніна Гайдук, завідувач секцією соціальної роботи, доцент кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська Політехніка», наголосила, що Екуменічний Соціальний Тиждень зібрав представників і державного, і приватного, і громадського секторів суспільного життя.

«ЕСТ вперше дозволив перенести акцент з негативу, зі складних проблем, які існують не тільки в Україні, а й у світі на площину позитивного бачення, беручи за основу ті духовні вартості, на які опираємось у розв’язанні соціальних проблем». Пані Гайдук також відзначала важливість обговорення теми соціальної інклюзії (включення), активності громадських організацій.

Антуан Аржаковський, директор Інституту Екуменічних студій УКУ, у свою чергу додав, що довіра і відповідальність – це саме ті цінності, які розвивають філантропію. Він також нагадав присутнім про хороший досвід від спілкування із міжнародними гостями, зокрема з Мартіном Райзером, директором Світового Банку у справах України, Білорусії та Молдови, який пропонує для України цілу низку реформу, що стосуються соціальної сфери, і є важливими для впровадження в життя. Позитивним кроком на шляху до порозуміння пан Аржаковський відзначив презентацію у рамках 3-го Екуменічного Соціального Тижня навчальної програми з «Основ християнської етики» з метою навчання і розуміння християнства у школах України.

Про значення пам’яті минулого на шляху до мирного майбутнього на прикладі відкриття виставки «Забутий світ» (про життя євреїв у Східній Європі під час нацистського терору) говорила Гелен Зордрагер, пастор, референт із європейських питань, відділ Місії Протестантської Церкви в Нідерландах. «Ми маємо будувати історію не лише з колективної пам’яті, а також пам’ятати минуле через історію конкретних індивідуальних людей», - наголосила пані Зордрагер. Звичайно, що теми круглих столів торкалися різноманітних аспектів розуміння довіри, відповідальності та філантропії. Зокрема модератори зазначили вагоме значення формування довіри через розуміння соціальних ініціатив, спрямованих на вирішення конкретних громадських потреб. А це досягається тоді, коли сторони приймають відповідальність за свої рішення та вчинки.

Про доцільність формування механізму міжгалузевої відповідальності за суспільне здоров’я наголосила Лілія Клос, куратор соціально-медичної компоненти підготовки фахівців соціальної роботи, доцент кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська Політехніка».

На круглих столах були також висловлені пропозиції створення робочих груп, асоціацій, які б виходили за межі ЕСТ, для активізації громадського сектору, для роз’яснення тих чи інших соціальних ініціатив, що необхідні в українському суспільстві.

Учасники засідання погодились між собою, що акценти цьогорічного Екуменічного Соціального Тижня наблизили державні, приватні структури, духовенство, громадський сектор до розуміння тих ключових засад, без яких неможлива міцна основа побудови кращого майбутнього.