Мови

 

Магістерська програма "Екуменічні науки: примирення" дарує стипендію

2019-04-10 10:15

Магістерська програма «Екуменічні науки: примирення» Українського католицького університету оголошує стипендійний конкурс на навчання для вступників 2019 року.

 Передбачено 5 повних академічних стипендій, які покривають 90% вартості навчання за півтора року. Отримати стипендії мають змогу учасники стипендійного конкурсу. Взяти участь у ньому можуть особи зі ступенем «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», здобутими за спеціальністю «Богослов’я» чи за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), або ж ті, хто завершує навчання на бакалавраті у червні 2019 року.

 

Взяти участь у конкурсі можна до 31 травня 2019 року. Проходження стипендійного конкурсу не звільняє від обов’язкового складання вступних іспитів.

 

Для участі у стипендійному конкурсі необхідно:

 1. Зареєструватися за посиланням:  https://goo.gl/forms/opstxejpAjSeEhql1

 

2. До 31 травня 2019 року надіслати обґрунтовану відповідь на питання: «Яка країна, на Вашу думку, є добрим прикладом співжиття її громадян (в міжетнічному, соціокультурному та релігійному планах?» (до трьох сторінок, Times New Roman 14, інтервал 1,5) та своє CV на скриньку ies.ucu@gmail.com (із позначкою «Стипендійний конкурс»).

 

3. У день співбесіди подати копію диплома державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» та додатка до нього, або виписку оцінок (для тих, хто завершує навчання на бакалавраті у червні 2019 року).

 

4. Пройти особисту співбесіду з конкурсною комісією 13 червня 2019 року (Філософсько-богословський факультет УКУ, ауд. 309, вул. Хуторівка, 35а, Львів).

 

Учасники, які не подали есе та CV, не допускаються до етапу співбесіди.

 Кандидатами на отримання стипендії є вступники, середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, становить більше-рівно 85/100.

 За результатами розгляду електронної заявки, есе, копії диплома та додатка чи виписки оцінок і співбесіди, Стипендійна комісія з відбору приймає остаточне рішення щодо визначення списку кандидатів на отримання академічних стипендій. До 31 травня 2019 року всі кандидати отримають повідомлення щодо результатів відбору.

 За результатами конкурсу можливий перерозподіл стипендійних коштів між більшою кількістю вступників шляхом зменшення частки покриття коштів на одного вступника, або виділення більшої кількості стипендій.

 Усі сироти, які навчаються в УКУ, звільнені від оплати за навчання.

 

Призначення стипендії:

Академічна стипендія призначена для найкращих за рейтингом вступників на магістерську програму.

 

Умови отримання стипендії (при вступі):

Вступник повинен посісти з 1 по 10 місце у рейтинговому списку вступників.

Вступник повинен подати оригінали документів у Приймальну комісію до 10 серпня 2019 року (17.00 год.).

 Академічна стипендія кожного семестру призначається (перерозподіляється) з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку студента.

 

Умови збереження та отримання стипендії за результатами семестру:

За результатом екзаменаційних сесій, який визначається з врахуванням середнього балу та місця в рейтинговому списку, виконання місії УКУ та участі в науковому, духовному і громадському житті, студент може отримати академічну стипендію на наступний семестр.

При цьому середній бал за попередній семестр має бути більше/рівно 85/100 і за умови неотримання талону на перездачу заліку чи екзамену (окрім поважних причин).

 

Особа, яка не виконує вимоги, втрачає можливість отримати стипендію. Якщо середній бал за попередній семестр складає менше 85/100, студент втрачає право на подальше отримання стипендії.

  Магістерська програма «Екуменічні науки: примирення» УКУ — півторарічна освітньо-професійна програма, випускники якої отримують диплом державного зразка зі спеціальності 041 «Богослов’я». Ціль програми – підготовка фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері екуменічних наук, з глибокими знаннями християнського віровчення та належними навичками у галузі міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, релігійної комунікації, християнського суспільного вчення.