Мови

 

Вітаємо з Міжнародним днем рідної мови

2019-02-21 09:30

"Мова – далеко не тільки “засіб спілкування”, тобто передачі “вже готових думок”, як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія – бути способом народження тих думок: коли “нема мови”, людині просто-напросто “нема чим думати”."

Оксана Забужко

 * * *

 "Українці – стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші."

Евлія Челебі

 * * *

 "Найбiльше i найдорожче добро кожного народу - це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя i своï сподiванки, розум, досвiд, почування."

Панас Мирний

 * * *

 "Мова - втiлення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розвиваймо ïï! Борiмося за красу мови, за правильнiсть мови, за приступнiсть мови, за багатство мови..."

Максим Рильський

 * * *

 "Мова - це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова - це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична пам'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова - це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу."

Олесь Гончар

 * * *

 "Людина, яка втратила свою мову, - неповноцiнна, вона другорядна в порiвняннi з носiєм рiдноï мови."

Павло Мовчан

 * * *

 "Рiдна мова на чужинi

Ще милiшою стає."

Павло Грабовський

 * * *

 "Мова - це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною."

Кiндрат Крапива

 * * *

 "А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У ïх народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди."

Тарас Шевченко. "Передмова до нeздiйсненного видання "Кобзаря"За матеріалами: http://lib.misto.kiev.ua/

Фото: https://www.slideshare.net/ssuser86215e/21-72519011