Мови

 

Умови вступу

 

Перехресний вступ дає можливість вступати на освітню програму з таких напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:  

 • філософія;
 • релігієзнавство;
 • політологія;
 • психологія;
 • філологія;
 • журналістика;
 • соціологія;
 • соціальна робота;
 • історія;
 • археологія.

У разі прийому на навчання на Освітню програму з екуменічних наук для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 041 Богослов’я, конкурсний бал обчислюють як суму результатів:

 • фахового випробування (макс. к-ть – 50 балів);
 • вступного іспиту з іноземної мови (макс. к-ть – 20 балів);
 • співбесіди (макс. к-ть – 30 балів).

Фахове випробування передбачає тестування з релігійної культури-релігієзнавства та написання есе на одну із запропонованих тем.

Вступний іспит з іноземної мови  відбувається у формі тестування. За умови подання абітурієнтом копії мовного сертифіката (IELTS, TOEFL, PTE тощо) про володіння англійською мовою на рівні не нижче ніж B2 відповідно до таблиці переведення, йому буде зараховано вступний іспит з іноземної мови з максимальним балом.

Фахова співбесіда передбачає інтерв’ю з вступником на підставі його мотиваційного листа, який подають у Приймальну комісію разом з іншими документами, та письмового іспиту.

У мотиваційному листі (не більше ніж дві сторінки друкованого тексту формату А4, засвідчених підписом абітурієнта) абітурієнт повинен пояснити особисту зацікавленість програмою, свої очікування від навчання на програмі та окреслити можливості застосування отриманих знань у подальшому на практиці.

Метою співбесіди є з’ясувати рівень культури мислення, вміння творчо і точно висловлювати та аргументувати свою думку, обізнаність абітурієнта зі сучасними суспільними і релігійними процесами, рівень його інтелектуальної та громадянської зрілості, мотивацію вибору навчальної програми та здатність виконувати її вимоги.

 Вартість навчання та стипендії

Повна вартість навчання на освітніх програмах УКУ становить у середньому 3000 у.о. на рік у гривневому еквіваленті. Завдяки підтримці доброчинців УКУ навчання на програмі з екуменічних наук у 2017/2018 навчальному році коштуватиме 13 500 грн. Вступники на програму можуть також претендувати на іменні стипендії від жертводавців, які частково або повністю покривають вартість навчання на програмі.

Програма вступного іспиту у вкладенні.

Prohrama vstupnoho ispytu_red IES 2017.doc