Мови

 

Спеціалізації

 Студенти програми матимуть спільний блок нормативних дисциплін, а також окремі блоки вибіркових дисциплін відповідно до вибраної спеціалізації.

Спеціалізації

  • Міжрелігійний діалог

Розуміння інших культур і релігій з точки зору Святого Письма та богословської традиції

Компетентне володіння знаннями про релігійну ситуацію в Україні та світі, про міжконфесійні відносини трьох гілок християнства та нехристиянських релігій

  • Соціальне вчення Церкви

Ґрунтовні знання про історичний контекст, джерела, методологію й провідні мотиви християнського соціального вчення

Здатність інтерпретувати різні аспекти суспільного співжиття, ладу та служіння

Інноваційні підходи до взаємодії різних гілок християнства зі світом політики, економіки та суспільних відносин

  • Релігійна комунікація

Знання та навички застосування підходів Церкви до питань телебачення, інтернеті, радіо та друкованих видань

Вивчення взаємовідношення Церкви та соціальної комунікації