Мови

 

Навчання

Що вивчатиметься?
ДМПЕН пропонує студентам широкий спектр історичних, богословських та екуменічних предметів, серед яких: «Історія християнства в Україні та світі», «Християнська духовність», «Христологія», «Еклезіологія», «Екуменічний рух», «Біблійна герменевтика», «Антропологія» та ін. Зокрема, у галузі християнської етики студенти прослухають такі курси: «Християнська педагогіка», «Моральне богослов'я», «Літургійне життя Церкви» та інші. У галузі релігійної журналістики - «Церкви про мас-медіа», «Правові основи свободи совісті й релігійної свободи», «Церква і зв'язки з громадськістю» тощо. Освоєння теорії та практики релігійної журналістики відбуватиметься у співпраці з Релігійно-інформаційною службою України (РІСУ).
 
Який підхід?
Підхід до викладання богослов’я та інших предметів є водночас і духовним (тобто вкоріненим у живу віру), і постконфесійним (тобто з переконанням, що Церква Христа існує у тій Церкві, до якої ми належимо, але водночас не відсутня в інших Церквах). На ДМПЕН релігійні питання, проблеми церковної історії та екуменізму висвітлюються у спосіб, який, з одного боку, закладає добрі академічні знання, а з другого – прищеплює любов до своєї Церкви й водночас сприяє визнанню інших Церков, відкриває дорогу до подолання міжконфесійних поділів і конфліктів через відкритість, співпрацю та дружбу між християнами.
 
Правила ДМПЕН
Студенти повинні дотримуватися правил навчального процесу та академічної етики, записані в Положенні про навчальний процес ДМПЕН. Адміністраторам програми дуже дорогими є християнські цінності чесності й відкритості, які закладені в її основу, а тому ми вважаємо, що будь-які недоброчесні практики та шахрайства в академічному житті, будь-які форми списування і плагіату є неприйнятними. Студенти, які навчаються на магістерському рівні, повинні усвідомлювати неприпустимість плагіату під час навчального процесу. Керівництво ДМПЕН рішуче вживатиме всі засоби контролю якості студентських робіт і залишає за собою право безповоротно відрахувати з числа студентів особу, яка займається подібною діяльністю.
 
Структура та форма навчання
Форма навчання на ДМПЕН дистанційна. Це означає, що більшість предметів студент вивчатиме і здаватиме дистанційно, тобто контакт студента з викладачем у більшій частині навчання буде відбуватися через мережу Інтернет. Викладачі готують курси для програми таким чином, щоб щотижня або раз на два тижні студент отримував певну кількість інформації для опрацювання та засвоєння (опис теми, рекомендовані книги та статті, інші додаткові навчальні матеріали). Після вивчення кожної теми має бути короткий підсумок засвоєного студентом у вигляді його короткого есе або відповіді на поставлені викладачем питання. В кінці кожного курсу студент напише есе на 10 сторінок, яке буде зараховане йому за іспит із цього предмета. Протягом семестру студент матиме можливість контактувати з викладачем через свої письмові роботи, електронну пошту або через форум на сайті програми.
Щороку перед початком дистанційної навчальної сесії студенти проходитимуть стаціонарну (очну) настановчу сесію, яка буде тривати 2 тижні. Під час цієї сесії студенти прослухають кілька курсів та складуть за ними усні екзамени, візьмуть участь у семінарі. Кожен студент перед початком навчання зобов’язаний пройти таку настановчу сесію.
Настановча сесія при ДМПЕН проводиться з метою надати студентам досвід перебування та навчання в екуменічній спільноті, можливість безпосереднього спілкування з учителями, іншими студентами і всіма, хто цікавиться питанням єдності Церков. Студенти зможуть зустрітися з представниками різних християнських традицій, спільно відвідувати храми, разом молитись і ділитися своїми питаннями та пропозиціями у сфері екуменізму.
У перший рік навчання студенти опановуватимуть основи богослов’я, біблістики, екуменізму та церковної історії, а в другому році студенти проходитимуть навчальні курси відповідно до вимог кожної спеціалізації: християнської етики чи релігійної журналістики.
 
Часові рамки:
Навчальний семестр складається із 19 тижнів:
- 14 тижнів: лекційних занять (он-лайн лекції),
- 5 тижнів: написання екзаменаційних робіт.

 
Практика і стажування
Щоб отримати диплом зі спеціальності "релігійна журналістика", студент повинен пройти практику. Ця практика буде відбуватися впродовж останніх двох семестрів на основі курсу «Методика і практика релігійної журналістики». Студенти пройдуть стажування в редакціях релігійних або світських ЗМІ, напишуть відповідну кількість матеріалів.
Практика зі спеціалізації християнська етика відбуватиметься у школах або при церковних парафіях в останній семестр навчання.
 
Термін навчання
ДМПЕН розрахована на два роки навчання. В окремих випадках студенти, які з об’єктивних причин не зможуть засвоїти повне навантаження двохрічної програми, матимуть можливість виконати всі вимоги навчального процесу та отримати диплом магістра протягом шести років
 
Особливості програми або проходження лише окремих курсів
При ДМПЕН існує можливість запису на окремі курси без вступу на всю програму – для власної освіти або для зарахування відповідних кредитів в інших навчальних закладах.
 
Особисте наукове дослідження студента
Впродовж навчання студент зобов’язаний провести індивідуальне наукове дослідження на вибрану тему. Ця тема має бути узгоджена з науковим керівником, а також затверджена координаційним комітетом програми. Студенти повинні підготувати наукову працю на 70–80 сторінок та захистити її ( 30 хв.) наприкінці четвертого семестру у присутності незалежної міжуніверситетської комісії, яка складатиметься з наукового керівника, представника від ДМПЕН та двох рецензентів.
 
Екуменічні навчальні візити
Щоб навчання не було лише теоретичним, протягом першого навчального року ДМПЕН пропонує зарахування кредитів за участь у міжконфесійних молитовних візитах, у релігійних та соціальних проектах християн різних традицій. Здобутий практичний досвід допоможе студентам краще зрозуміти інші християнські конфесії та втілити в життя набуті знання, виховати в собі пошану і толерантність до представників різних конфесій.
 
Вартість навчання
Пожертва студента за один семестр навчання на ДМПЕН становить 1.000 грн. Якщо студент бере лише один навчальний курс (3 кредити) - 150 грн.