Мови

 

Конференції

Програма конференції

ПРОГРАМА СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ХРИСТИЯНИН У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ МОЛОДОЇ ДЕМОКРАТІЇ

14 листопада, середа

9:30 – 10:00 – реєстрація учасників

10:00 – 10:30 – привітальне слово від організаторів конференції

10:30 – 13:00 – робота студентів в секціях

13:00 – 14:00 – обід

14:00 – 17:00 – продовження роботи студентів в секціях

18:00 – підведення підсумків

Секція І. ЗМІ і християнські цінності

Модератор – Тарас Лильо, к. філол. н., доцент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. І. Франка, заступник завідувача кафедри

14:00-16:00 год., ауд.104

1. Значення світоглядної публіцистики Едмунда Берка та Джузеппе Мадзіні в умовах духовної кризи сучасної Європи: невіддільність Божого закону від держави. 2. Упередженість ЗМІ у висвітленні церковного життя в Україні. 3. Професійна етика у рамках релігійної журналістики. 4. Ідеальний журналіст-християнин. 5. Довіра до себе як критерій об’єктивності журналіста у розподілі акцентів добра і зла в медіасфері. 6. Соціальні мережі як новий вимір релігійного життя.

Секція ІІ. Християнин і громадянське суспільство

Модератори:

– Лілія Клос, к. пед. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка»,       – Тарас Курилець, докторант Папського Університету св. Фоми Аквінського, Рим, керівник проектів та програм Інституту екуменічних студій УКУ

10:30 –15:00 год., конференц-зал

15:00 – 15:10 год., перерва 10 хв.

15:10 – 17:00 год., ауд.103

1. Християнські цінності в процесі формування національної ідеї. 2. Роль Церкви у формуванні української нації на сучасному етапі. 3.Проблема кризи демократичних цінностей в Україні. 4. Громадська активність особистості - передумова демократичного соціального розвитку в країні. 5. Молода демократія та соціальна відповідальність. Проблема кризи демократичних цінностей в Україні. 6. Громадянське суспільство. 7. Розвиток громади на засадах загальнолюдських цінностей, як рушійна сила соціального розвитку. 8.Соціальна відповідальність як вимога демократичних принципів розвитку суспільства. 9. Християнство як імперативна засада самоорганізації громадян. 10. Християнські цінності як потужний ресурс на шляху розвитку демократичності суспільних відносин. 11. Християнські цінності у підготовці фахівців соціальної сфери.12. Волонтерський рух як чинник становлення демократії.13. Майбутнє без насильства.14. Побудова демократії через навчання школярів навичкам медіації.15. Професійна самореалізація жінки, як демократична цінність. 16. Важливість підтримання молодої української сім’ї на шляху демократичного розвитку.

Секція ІІІ. Студентська ініціатива як показник розвитку громадянського суспільства

Модератор – Ніна Гайдук, к. пед. н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи НУ «Львівська політехніка», завідувач секції соціальної роботи

10:30 – 13:00 год., ауд.216

14:00 – 15:00 год., ауд.203

1. Студентські ініціативи як рушійна сила соціального розвитку. 2. Про важливість формування моделі родинного життя. 3. Реабілітація та інтеграція людей з особливими потребами. 4. Проблема низької поінформованості в громаді про організацію, яка надає послуги людям з особливими потребами. 5. Ознайомлення дітей з історією м.Львова. 6. Нові навчальні можливості дітей з особливими потребами. 7. Волонтерське репетиторство для школярів, що перебувають у лікарні, терміном понад 1 місяць. 8. Роль волонтерів у соціальній роботі з людьми з особливими потребами на шляху розвитку демократичності суспільних відносин. 9. Роль соціального працівника у роботі з бездомними жінками на шляху розвитку демократичних відносин у суспільстві. 10. Про гуманне ставлення до незрячих людей. 11. Крок до інтеграції незрячих людей в суспільство.12. Інтеграція дітей – аутистів у суспільство.

Секція ІV. Християнство і виклики сьогодення

Модератор – Віктор Жуковський, канд. філос. наук, завідувач кафедри богослов’я УКУ

15:30-17:00 год., ауд.203

1. Чому українські церкви не здатні розпочати конструктивний діалог? 2. Релігія і культура: чи має Європа християнське коріння? 3. Цінність відповідальності в умовах глобальної аксіологічної кризи. 4. Ісус Христос vs Зиґмунд Фройд: чи можливий діалог між вірою і психологією? 5. Особливості соціальної роботи у сфері ментального здоров’я. 6. Формування соціальної компетенції клієнтів соціальної роботи у сфері ментального здоров’я. 7. Сплав християнської та екологічної етики – новий виклик сьогодення. 8. Досвід еколочічної громадської організації в поширенні християнських цінностей. 9. Біблійні сади як перспективний напрямок християнського виховання. 10. Альтруїзм як ресурс на шляху розвитку демократичності відносин.

Секція V. Конфлікт цивілізацій: міф чи реальність?

Модератор – Ірина Мартиняк, магістр філології, асистент кафедри сходознавства ЛНУ ім. І. Франка

15:00-18:00 год., конференц-зал

1. Чи є Бог Старого Завіту расистом? 2. Реальність кривих дзеркал: міжкультурний конфлікт, як детермінанта розвитку сучасного суспільства. 3. Ксенофобія: суть, причини, специфіка у постколоніальному суспільстві. 4. Зіткнення ісламської та європейської цивілізацій як можлива передумова глобального конфлікту у ХХІ столітті. 5. Тенденції розвитку всесвітнього ісламістського руху після революцій в країнах Близького і Середнього Сходу. 6. Чи існує ісламська загроза для Європи? 7.Чи існує ісламська загроза для Європи? (на прикладі життєвої і творчої діяльності італійської журналістки Оріани Фалаччі). 8.Чи можуть книги Оріани Фаллачі вважатися расистськими? 9. Ісламський чинник в політичному процесі: проблемний аспект. 10. "Арабська весна": феномен арабського світу чи тривожний "дзвіночок" для Європи? 11. Причини, еволюція та способи подолання фундаменталізму.

Детальніша програма конференції