Мови

 

Виклики і візія екуменізму в Європі

2008-09-15 16:45

Приблизно 80 учасників з 23 країн і від всіх християнських конфесій, залучених в CEC, взяли участь в Майбутній Конференції, разом з соціологами, комунікаторами та представниками Європейських Установ. Жінки і чоловіки були однаково представлені, і була особливо видима участь молоді і членів “мігрантських церков”.

“Це був новий і творчий досвід для CEC”, заявила Секретар Асамблеї CEC, Смаранда Дочія. “Це дало нам можливість ідентифікувати виклики сучасностіі і накреслити сценарії майбутнього екуменічного руху в Європі, і особливо ролі CEC у ньому”, додалавона . “Це був певним чином хороший досвід для запам'ятовування минулого через ділення досвідом між більш досвідченими і новоприбулими членами CEC. В той же час ми зуміли ідентифікувати виклики разом у досить різних обставинах. Конференція напрацювала нові ідеї і це збільшило розуміння CEC, поглибивши особисте зобов'язання багатьох з учасників. Це була можливість для CEC на сьогоднішній день поставити серйозно на обговорення свою  діяльність, напрацьовуючи візії його майбутнього”.

Серед викликів, згаданих протягом обговорень, були потреба у вірогідному свідченні церков в суспільній сфері, знайти “пророчий голос” в змінному часі, щоб спробувати стримати проблеми як наприклад секуляризацію, зростання індивідуалізму, відродження націоналізму і екстремального регіоналізму, провалля між багатими і бідними, безробіття, зміна клімату, міграція, і нові етичні проблеми.

Розглядалися також візії екуменічної ситуації 2029 року: одна екуменічна організація в Європі, визнання хрещення і взаємне сопричастя між всіма церквами більшості підтримують церкви меншин, і надійні мости з мусульманськими спільнотами.

Серед інструментів для розв'язання цих викликів і досягнення поставлених цілей і візій, учасники згадали необхідність заохочувати екуменічну співпрацю і міжрелігійний діалог, щоб гарантувати широке розповсюдження екуменічної освіт, залучити всі церкви (включно римо-католиками і євангелістами) в екуменічні організації, щоб використовувати CEC як форум, де могли б обговорюватися проблемні та суперечливі питання, щоб залучити базу церков, щоб працювати для інтеграції Європи поза ЄС і створити зв'язки солідарності зі всіма регіонами світу.

“As CEC prepares to celebrate our 50th anniversary we are determined to build for the future so that CEC can remain a key player in the European ecumenical scene”, said the Venerable Colin Williams, General Secretary of CEC. “The Future Conference was able to help us in shaping our vision for the coming decades. We shall now build on that in preparation for the decisions which must be taken by our next CEC Assembly in July 2009".

“Оскільки CEC готується до святкування нашого 50-ї річниці, ми настроєні будувати задля майбутнього таким чином, щоб CEC міг залишитися ключовим гравцем на Європейській екуменічній сцені”, сказав преподобний Колін Вільямс, Генеральний Секретар CEC. “Майбутня Конференція змогла допомогти нам у формуванні нашої візії на майбутні десятиліття. Ми будемо починати будувати на основі цієї візії у процесі підготовки вирішень, які повинна виробити наступна Асамблея CEC в липні 2009".

http://www.cec-kek.org/