Мови

 

Видання ІЕС

>>
обкладинка назва анотація
   Антуан Аржаковський,
Бесіди з Блаженнішим Любомиром Гузаром. До постконфесійного християнства, Видавництво Українського Католицького Університету, Львів, 2007, 144с.

Виданання присвячене особі Блаженнішого Любомира (Гузара). Книга складається з кількох інтерв`ю автора з кардиналом Гузаром на теми Помаранчевої революції, Київської Церкви, екуменічної місії Східних Католицьких Церков а також творів Блаженнішого.

   Arjakovsky Antoine,
Church, Culture and Identity: Reflections on Orthodoxy in the Modern World, Ukrainian Catholic University Press, Lviv, 2007, 160p.
 
   Friendship as an Ecumenical Value. Procedings of the International Conference held on the inauguration of the Insitute of Ecumenical Studies (Lviv, 11-15 June 2005), Ukrainian Catholic University Press, Lviv, 2006, 232p.  
   Ґурка Леонард,
Спадщина Отців. Екуменічний характер велеградської традиції, Львів, Видавництво «Свічадо», 2007, 192с.

Цю працю присвячено Велеградським Конгресам, що відбувалися у 1907-1936 роках і мали на меті діалог між Католицькою та Православною Церквою та відновлення кирило-митодіївської традиції. Автор прагне подати синтез поглядів і практичних екуменічних постулатів; досліджує екуменічну доктрину Конгресів у світлі її сприяння тогочасною пресою, а також Декрету Другого Ватиканського Собору про екуменізм.

   Каспер Кардинал Вальтер,
Підручник з духовного екуменізму, Видавництво Українського Католицького Університету, Львів, 2007, 80с.

За словами Блаженнішого Любомира (Гузара), ця книжечка дуже актуальна в сьогоднішніх обставинах для християн в Україні. У цьому творі особливо наголошується духовний і молитовний вимір екуменізму, який, на жаль, інколи призабувається, хоча він і становить суть усіх екуменічних зусиль.

   Перус Бернар,
Життя Марти Робен, Видавництво «Свічадо», Львів, 2007, 335с.

З юних років страждаючи на важку хворобу, що прикувала її до ліжка на все життя, Марта Робен стала прикладом великої віри, милосердя і смирення. Упродовж близько сорока років вона прийняла у своїй кімнаті понад 100 000 осіб, яким допомагала своїми молитвами і порадами.Через кілька років після смерті Марти Робен було розпочато процес беатифікації. Зібрані матеріали під час цього процесу, численні свідчення, уривки з листів і щоденників стали основою цієї книжки.

 Les Jalons Cent Ans Apres, Lviv, 2009, 178 p.
Збірник статей, присвячений 100-річчю виходу у світ збірника статей російської інтелігенції "Віхи". Автори цього нового збірника у теперішній час задали собі питання про головні інтелектуальні напрямки, про нові гнози та ідеології, про головні виклики ХХІ століття. У збірнику вміщені статті таких авторів як: Кардинал Вальтер Каспер, о. Енцо Б`янкі, Джон Мілбанк, Жорж Ніва, Поль Вальтер, Йосип Лось, Ольга Сєдакова, Атуан Аржаковський.
   Вільгельм де Фріс, Православ`я і католицтво: протистояння чи взаємодоповнення? Видавництво Українського Католицького Університету, Львів, 2009, 150 с.

Ця книга, видана 1965 року, вважається вже класичною. Свого часу вона стала помітним внеском у розвиток екуменічної думки. Автор намагаєтся без упереджень розглянути історію стосунків між західною і східною частиною християнства, світоглядні відмінності між ними, які за обставин взаємної нетерпимості та ексклюзивізму призвели до розриву.

Галина Добош, Основи християнської етики. Живу і навчаюсь у родині: навчальний посібник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Видавництво "Світ", Львів,2010, 88 с.

Книга  забезпечує учням можливість у доступній формі пізнавати основи християнської етики та формувати свою життєву позицію. Це перший підручник з циклу навчально-методичної літератури з християнської етики, роботу над якою розпочав ІЕС. Підручник створено на базі Начальної програми «Основи християнської етики 1-11 класи», затвердженої Міністерством освіти та науки України.
Галина Сохань, Основи християнської етики: підручник для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Видавництво "Світ", Львів,2011, 168 с.

Це вже третій підручник автора. Тематика видання присвячена Божим заповідям, які є моральним дороговказом у житті людини. Розглянуті настанови що стосуються взаємин з Богом, з ближнім та заповіді любові. Такий підручник знайомить школярів з підвалинами християнських цінностей, дає їм певні орієнтири та виховує почуття відповідальності.

Галина Добош,Основи християнської етики. Прагну робити добро: навчальний посібник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Видавництво "Світ", Львів,2011, 120 с.

Тематика видання присвячена питанням покликання людини. Автор розглядає сутність людини, свободу волі, її призначення у цьому світі та настанови, які допомагають реалізовувати себе – Заповіді Божі, а також пояснює роль наставників, батьків для кожного з нас.

Антуан Аржаковський.Очікуючи на Всеправославний Собор: духовний та екуменічний шлях. - Інститут екуменічних студій, видавництво УКУ. - Львів. - 2013. - 450 с.

Ця збірка виступів і доповідей 2005-2012 років – підсумок наукових досліджень та екуменічної діяльності доктора історії, професора Антуана Аржаковського. До першої книги збірки входять дві частини. Це видання для широкого кола читачів, які цікавляться зазначеною проблематикою, щоб започаткувати у православному, і не тільки, середовищі широку дискусію щодо спірних на сьогодні питань, з яких автор подає свою аргументовану позицію.

  Екуменічний соціальний тиждень: збірник доповідей/ Інститут екуменічних студій. - Львів. - 2013. - 320 с.

Збірник містить матеріали конференцій, круглих столів, семінарів, проведених в межах екуменічних соціальних тижнів протягом 2008–2012 років. У доповідях, розміщених у цьому збірнику, висвітлено актуальні питання сьогодення, над якими працювали відомі міжнародні й українські експерти, та містять практичні рекомендації для фахівців різних сфер (богословів, філософів, істориків, соціологів та соціальних працівників) з впровадження інноваційних технологій та підвищення соціального добробуту. Збірник цікавий студентам гуманітарних напрямів, а також всім, хто цікавиться питаннями філантропії та розвитку громадянського суспільства.

Антуан Аржаковський. Очікуючи на Всеправославний собор: Духовний та екуменічний шлях, книга 2 / пер. з фр. – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2014.

 

Це збірка виступів і доповідей 2005–2012 рр. – підсумок наукових досліджень та екуменічної діяльності доктора історії, професора Антуана Аржаковського. Друга книга містить дві частини. Частину «Спільне між соціальними доктринами Церков» доповнено нещодавніми виступами. У доповіді «Питання діаспори на майбутньому Всеправославному соборі» автор подає конкретні пропозиції для розгляду на Соборі в 2016 р. У виступі про становлення в Україні відповідальної економіки пропонує ухвалювати в релігійному і правовому рішення, спрямовані на суспільне благо.

 

 

Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) / Кирило Королевський  / пер. з фр. Я. Кравець. – Львів «Свічадо»: 2014. – 512 с.